รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 1