รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

<span style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark” class=”mce_SELRES_start”></span>