ประชุมตามโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศการบริหารที่มีคุณภาพและการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพด้วยชุ่มชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ครั้งที่ 2

นายสมพงศ์ พรมจันร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการ ประชุมตามโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศการบริหารที่มีคุณภาพและการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพด้วยชุ่มชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ครั้งที่ 2 บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1