ศน.สุนิทรา พรมมล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practices

ขอแสดงความยินดีกับศน.สุนิทรา พรมมล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practices ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ (6 -9 ธันวาคม 2566)