สพป.เชียงใหม่ เขตตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา อำเภอดอยสะเก็ด ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ครูและผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 27 มกราคม 2566 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอ ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา อำเภอดอยสะเก็ด ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ครูและผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่อยู่บนพื้นที่สูง มีอากาศหนาวเย็น

โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 1 60 กิโลเมตร มีนักเรียนจำนวน 48 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 คน โดยมี นายสมหวัง ดวงปัน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6