สพป.เชียงใหม่ เขต 1จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำโดย นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย นำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยร่วมกันร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดำเนินกิจกรรมโดยกลุ่มนโยบายและแผน ในโอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการฯ มีวาระแจ้งข้อราชการสำคัญ ประจำสัปดาห์แก่บุคลากรในสังกัด  ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1