สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ขับเคลื่อนจริยธรรมตามมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ขับเคลื่อนจริยธรรมตามมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแนวปฏิบัติ Do’s&Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1