สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

>>วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ นายวิริยะ วรายุ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1