สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย นำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสุดดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน