สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) พร้อมด้วย นายเสน่ห์ รัชฎา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย นำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  ประจำวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 โดยร่วมกันร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน สัปดาห์นี้ดำเนินกิจกรรมโดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ในโอกาสนี้ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ได้พบปะและแจ้งข้อราชการสำคัญ ประจำสัปดาห์แก่บุคลากรในสังกัด  ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1