สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

      วันที่ 23 กรกฎาคม 2564  ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายเจตย์ สะสะรมย์  นายธงชัย จันแย้ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและปัจจัย เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564  ณ วัดแม่หยวก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้ร่วมกิจกรรมและทำบุญถวายเทียนพรรษา เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019