สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เช้าวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้มอบหมายให้นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ นำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต โดยพร้อมเพียงกัน พร้อมแจ้งข้อราชการและภารกิจงานของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ในรอบสัปดาห์ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นเจ้าภาพในการนำกิจกรรมดังกล่าว