สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย นำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยร่วมกันร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ดำเนินกิจกรรมโดยกลุ่มกฎหมายและคดี ในโอกาสนี้ นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ได้พบปะและแจ้งข้อราชการสำคัญ ประจำสัปดาห์แก่บุคลากรในสังกัด  ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1