สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเขตพื้นที่สุจริต ประจำวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565

นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ นายวิริยะ วรายุ นายเสน่ห์ รัชฎา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย นำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 โดยร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน ดำเนินกิจกรรมโดยนางสาวเทพี กับปุละวัน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ในโอกาสนี้ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ได้พบปะและแจ้งข้อราชการสำคัญ ประจำสัปดาห์แก่บุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1