สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 โดยร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ต่อจากนั้นได้ชี้แจงข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์ จัดขึ้นทุกเช้าวันจันทร์ ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1