สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กล่าวรายงาน มีรองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณะกรรมการตัดสินนวัตกรรม ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู นักเรียน ตลอดทั้งผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกท่านร่วมพิธี