สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักเทศบาลตำบลสุเทพ) ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นำโดย ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษา โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยนางสุภาณี จันทรสกุนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการลงนามมอบภารกิจด้านการศึกษาระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ในการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักเทศบาลตำบลสุเทพ) ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่