สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดำเนินการกำกับ ติดตามให้นักเรียนได้รับสิทธิเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกคน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) ดำเนินการกำกับ ติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้รับสิทธิเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกคน