สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 9 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันฯ พร้อมด้วยนายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ , นายเสน่ห์ รัชฎา และนางหทัยรัตน์ ชาญศรี รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบแข่งขันฯ ซึ่งมีผู้เข้าสอบ จำนวน 13 ราย ณ สนามสอบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1