สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน พร้อมให้กำลังใจนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนวัดขะจาว โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสุนิทรา พรมมล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน พร้อมให้กำลังใจนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนวัดขะจาว โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย และให้คำแนะนำการรายงานเพื่อดำเนินการขอรับงบประมาณซ่อมแซมต่อไป

Cr. ภาพ : นายอินชม ยะมะโน