สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสำรวจความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

วันที่ 21-22 มีนาคม 2566 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ ดำเนินการตรวจสอบสภาพความเสียหายของอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนสังวาลวิทยา โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 โรงเรียนวัดขะจาว โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังและโรงเรียนวัดป่าตัน เนื่องจากเกิดพายุฝนและพายุลูกเห็บ เพื่อดำเนินการขอรับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมให้กำลังใจนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน

Cr.ภาพ : นางสาวกานต์พิชชา บุญมี, นายอินชม ยะมะโน