สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ภาค ข

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ นายเสน่ห์ รัชฎา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 สนามสอบโรงเรียนบ้านสันกำแพง สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อติดตาม กำกับ ดูแล ให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.และ สพฐ.กำหนด พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบและผู้เข้าสอบ สนามสอบโรงเรียนบ้านสันกำแพง ผู้มีสิทธิสอบจำนวน 306 คน มาสอบ 291 คน ขาดสอบ 15 คน