สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน พร้อมด้วยปัจจัย ให้แก่วัดแม่หยวก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน พร้อมด้วยปัจจัย แก่วัดแม่หยวก เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาทุกปี