สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมการวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นำโดย นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยภาคเหนือ จัดที่จังหวัดน่าน ในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อดำเนินงานการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ ระดับชาติ ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1