สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม ปี พ.ศ. 2566 เครือข่ายภาคเหนือ โดยสนับสนุนของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นางหทัยรัตน์ ชาญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม ปี พ.ศ. 2566 เครือข่ายภาคเหนือ โดยสนับสนุนของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมห้างโมเดิร์น เอ็นดูเคชั่น มอล์ล จำกัดสาขาสันกำแพง โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 38 โรงเรียน กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูโค้ชคุณธรรม รุ่นที่ 3 รวมจำนวน 99 คน