สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีศน.สุนิทรา พรมมล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ชี้แจงแนวทางทางประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด จำนวน 85 คน ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1