สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเซียงใหม่ เขต 1 ครั้งที่ 8/2566

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดการ “ประชุมมอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ครั้งที่ 8/2566 โดยมีนายสิทธิชัย มูลเขียน ประธานอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธานการประชุม ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมกับคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พิจารณาข้อราชการในการบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1