สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมรับมอบนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 14 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประชุมรับมอบนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมทั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 / ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1