สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ครั้งที่ 5/2567 โดยมี นายสิทธิชัย มูลเขียน ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ และนายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการประชุม โดยมีนายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และนางสาวพรรณี จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการเพื่อพิจารณางานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1