สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยมี ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นประธานพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 300 คน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่