สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมออนไลน์โครงการเด็กดี ศรีนครพิงค์ รักษ์ถิ่น รักษ์ไทย เลื่องลือระบือไกลด้วย soft power

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้นางหทัยรัตน์ ชาญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์โครงการเด็กดี ศรีนครพิงค์ รักษ์ถิ่น รักษ์ไทย เลื่องลือระบือไกลด้วย soft power ณ ห้องประชุมล้านตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 1