สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคม/สโมสรลูกเสือ และหน่วยงานสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางหทัยรัตน์ ชาญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคม/สโมสรลูกเสือ และหน่วยงานสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1