สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต

>>> ดร.รตนภูมิ  โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ ห้อง CM Area1 Studio สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็คทรอนิกส์ Google Meet  โดยมี นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม ดำเนินการโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1