สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2567 ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2567 ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นายสุชน วิเชียรสรรค์ อดีตผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นกรรมการ,นายพรชัย จันทะสาร รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสาวพรรณี จันทร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมี นางศรีสุดา พุทธรักษารองผอ.สพม.แม่ฮ่องสอนเป็นผู้เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1