สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็งและบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณต่อชุมชน ปฏิบัติตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ พร้อมทั้งขยายผลโครงการสู่สถานศึกษา โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 แห่ง ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ (สุเทพ) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
>> ภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก <<