สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยตัวแทนโรงเรียนในสังกัด มอบน้ำดื่มให้ผู้มาฉีดวัคซีน COVID-19

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564  ดร.รตนภูมิ โนสุ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยตัวแทนโรงเรียนในสังกัด มอบน้ำดื่มให้ผู้มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม อำเภอเมืองเชียงใหม่
Cr.ภาพ : ผอ.เทพี กับปุละวัน/นายวัชรเศรษฐ เทพศาสตรา/นายวิทยาธร สมป้อ