สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พิจารณากลั่นกรองข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

25 มกราคม 2564  ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองข้อมูล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูงและโรงเรียนประถมศึกษาที่พึ่งพาตนเองได้ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1