สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับรายงานตัวผู้ได้รับการเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับรายงานตัวผู้ได้รับการเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ นายเสน่ห์ รัชฎา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการรับรายงานตัว ปฐมนิเทศและให้โอวาท พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้ได้รับการเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 10 ราย สละสิทธิ์ 1 ราย ณ ห้องประชุมล้านตองสพป.เชียงใหม่ เขต 1