สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกับชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สระเกล้าดำหัวผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโส สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2565

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกับชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1(อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ออน) จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโส สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2565ซึ่งได้ดำเนินการมาทุกปี เป็นประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน  โดยมีตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมพิธี พร้อมรับพรปีใหม่เมืองจากผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโส จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน  2565 ณ สวนศิษฐ์ตรี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่