สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมงานวันครู ประจำปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานวันครูอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”  จัดโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่  เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพที่มีผลงานดีเด่นอันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

ภายในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์ ประธานสงฆ์ให้ศีลผู้เข้าร่วมพิธีเปล่งวาจารับศีลพร้อมกัน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ อ่านสารของประธานกรรมการคุรุสภา นายสุรเชษฐ์ ชัยชาญ ครูอาวุโสนอกประจำการ อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์และกล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ จากนั้น ผู้แทนสถานศึกษาวางพานดอกไม้และพานธูปเทียน นายวัลลภ เครือกิจ ครูอาวุโสประจำการ กล่าวนำปฏิญาณตน ต่อจากนั้น นายศิลา คำฟู ประธานจัดงาน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ กล่าวปราศรัยและให้โอวาทแก่ผู้ร่วมพิธี ในโอกาสนี้ ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จัดขึ้น ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่