สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายวัลลภ ภูจอมจิตร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นางหทัยรัตน์ ชาญศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้อง Studio OBEC Channel อาคาร สพฐ.1 ชั้น 1