สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมรับทราบแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ จาก สพฐ.

นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ นายวิริยะ วรายุ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นางดาวนภา น่วมเจริญ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาธิกา กิตติธนดิษถ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting  เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกันและการดำเนินการจัดทำลำดับเวลา (Timeline) แผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล CM AREA1 STUDIO สพป.เชียงใหม่ เขต 1