สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 17 มกราคม 2564 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ณ ห้องประชุมล้านเงิน โดยมี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ทุกท่าน,คณะทำงานกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ ดำเนินการสอบคัดเลือกให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อยและบริสุทธิ์ ยุติธรรม