สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย โดยนายวัลลภ ภูจอมจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณลานหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่