สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565 มีข้อพิจารณา เรื่องพิจารณาการแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวฯ โดยมีนายสวงษ์ ไชยยา ผอ.สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่