สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. โดย ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ