สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรทางการลูกเลือจากสมาคม/สโมสรลูกเสือ มหาวิทยาลัย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดจำนวน 30 คน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรทางการลูกเลือจากสมาคม/สโมสรลูกเสือ มหาวิทยาลัย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดจำนวน 30 คน เข้าประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมนำคณะบุคลากรทางการลูกเสือ เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่