สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียน บูรณาการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน

วันที่ 14-16 มิถุนายน 2566 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ร่วมกับสถานศึกษา บูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจากการคัดกรองและติดตามนักเรียนโครงการพาน้องกลับมาเรียน โรงเรียนในสังกัด เขตอำเภอแม่ออน ดอยสะเก็ดและอำเภอเมืองเชียงใหม่