สพป.เชียงใหม่ เขต1 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบัตร รางวัลเขตพื้นที่สุจริตอันดับที่ 1 ของประเทศ

วันที่ 14 กันยายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2565 จำนวน 119 โล่ โอกาสนี้ นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบัตรรางวัลเขตพื้นที่สุจริตอันดับที่ 1 ของประเทศ ประจำปี 2565 ในงานประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2565 ณ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่