สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการจัดงานทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ดำเนินการประชุมโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1